Certifikat ISO 14001:2004

Lučka uprava Rovinj je i ove godine zadovoljila norme te joj je od strane vodeće svjetske tvrtke za pregled, provjeru, testiranje i certifikaciju SGS Adriatica d.o.o. dodjeljen certifikat ISO 14001:2004 za upravljanje lučkim područjem i pružanje usluga lučkih djelatnosti.

Norma ISO 14001 danas je najrašireniji međunarodno prihvaćeni standard za upravljanje okolišem, koji je primjenljiv na svaku organizaciju koja želi uvesti, održavati i neprekidno poboljšavati vlastiti sustav upravljanja okolišem. Tvrtka koja odluči uvesti sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001, obvezuje se primjenjivati zahtjeve upravljanja okolišem koji su definirani normom i na taj način svesti potencijalno negativne utjecaje svojih poslovnih aktivnosti vezanih uz okoliš na najmanju moguću mjeru.