Poziv za dostavu zahtjeva za izdavanje dozvole za postavljanje reklamnih panoa

Poziv za dostavu zahtjeva i potrebnih priloga u nastavku;

Poziv_Reklamni panoi

Rok za podnošnje zahtjeva za izdavanje dozvola za postavljanje reklamnih panoa produljen je do 14. travnja 2017.g.

Predložene dodatne pozicije možete pregledati ovdje.