Početkom veljače 2018.g. u suradnji sa ACI marinom započelo je nasipavanje materijala iz iskopa rekonstrukcije marine. Radi se od cca. 25.000 kubika materijala koji se sukladno projektu izgradnje sjevernog lukobrana odlaže na buduću lokaciju istog na otoku Sv. Katarina za što je izdana građevinska dozvola. Navedenim nasipavanjem zasigurno će se smanjiti i predviđena investicija izrade sjevernog lukobrana za cca 3.000.000,00 kn. Gore navedenim, službeno su započele radnje za realizaciju dugogodišnjeg projekta izgradnje Južne gradske komunalne luke.

Sjeverni lukobran