Radovi na lukobranu nove komunalne luke San Pelagio

U tijeku je lučki iskop akvatorija, doprema i ugradnja općeg kamenog nasipa, te izrada podmorskih zidova sa unutrašnje strane lukobrana. Radovi na lukobranu teku bez značajnije problematike koja bi utjecala na dinamiku izvođenja radova. Izvođač radova je Pomgrad Inženjerind d.o.o.