MIMOSA – MarItime and MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and services

PROGRAM FINANCIRANJA:  Interreg V-A Italija Hrvatska 2014. – 2020.

Trajanje projekta: 1. 1. 2020. – 30. 12. 2022.

Ukupni proračun projekta: € 7.140.000,00

Proračun projekta za Lučku upravu Rovinj: € 240.500,00

SAŽETAK I CILJ PROJEKTA

Projekt MIMOSA uključuje suradnju dviju zemalja – Italije i hrvatske, a provodi se s ciljem poboljšanja ponude održivih multimodalnih rješenja i usluga u javnom putničkom prijevozu te promoviranja novog pristupa mobilnosti putnika između Hrvatske i Italije.

Projektom će se definirati potražnja za prijevoznim uslugama na regionalnoj i prekograničnoj razini te osmisliti kvalitetniji načini ostvarivanja prekograničnih veza i poboljšati ponuda usluga u cilju ostvarivanja održivoga prekograničnog multimodalnog javnog prijevoza putnika.

Uz razvoj multimodalnih te inovativnih i pametnih alata i tehnologija, projekt MIMOSA usredotočuje se na promjenu načina ostvarivanja prekograničnih i regionalnih veza, čime će se poboljšati dostupnost usluga i mobilnost putnika, smanjiti emisija plinova i osigurati održivost javnog prijevoza putnika.

PROJEKTNI PARTNERI: Central European Initiative Executive Secretariat kao vodeći partner te partneri Autonomous Region Of Friuli Venezia Giulia, Ca’ Foscari University Of Venice, Institute For Transport And Logistics Foundation (ITL), Central Adriatic Ports Authority, Abruzzo Region, Apuglia Region, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije – Uprava za otoke, Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije, Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o., Pomorski fakultet u Rijeci, Dubrovačko-neretvanska županija, HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Lučka uprava Split, Lučka uprava Rovinj, Javna ustanova razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA, Županijska lučka uprava Zadar i Lučka uprava Šibenik.

Dana 29. srpnja 2020.g održan je prvi virtualni sastanak projekta na kojoj su sudjelovali predstavnici Lučke uprave Rovinj.

Više o Programu prekogranične suradnje Italija – Hrvatska (Interreg Italy – Croatia) možete potražiti na https://www.italy-croatia.eu/.