Entries by porthost_poradmi

Nova adresa / Nuovo indirizzo

Obavještavaju se cijenjeni korisnici da Lučka uprava Rovinj, od 25.05.2020.g. posluje na novoj adresi : Si avvisa la gentile clientela che l’ Autorita` portuale Rovigno, dal 25 maggio 2020 ha cambiato sede : Lučka uprava Rovinj – Autorita` portuale Rovigno Obala / Riva P. Budicin 1 52 210 Rovinj – Rovigno  

DigLogs – održan 3. partnerski sastanak

Dana 7. i 8. travnja 2020. godine održan je treći sastanak partnera na projektu „DigLogs – Digitalising Logistics processes”, na kojem su sudjelovali predstavnici Lučke uprave Rovinj. S obzirom na novonastalu situaciju uzorkovanu COVID-19, sastanak se održao virtualnim putem. Cilj DIGLOGS projekta je razvijanje potrebnih koncepata, tehnoloških rješenja, modela i planova u svrhu uspostave naprednih […]

Potpisan Ugovor o sufinanciranju Izgradnje komunalne luke San Pelagio

U Mošćeničkoj Dragi dana 26.02.2020.g. potpisani su Ugovori i Sporazumi kojima će se dodijeliti financijska sredstva za realizaciju lučkih infrastrukturnih projekata na području Primorsko-goranske i Istarske županije, u vrijednosti od 38,7 milijuna kuna. Potpisivanjem Ugovora i Sporazuma osigurat će se sufinanciranje projekata izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od […]

DigLogs – Održana radionica u Trstu

Dana 22. studenog 2019. godine predstavnici Lučke uprave Rovinj sudjelovali su na radionici organiziranoj u sklopu Interreg  IT-CRO projekta DigLogs – Digitalising Logistics processes. Radionica je održana u Trstu, u organizaciji projektnog partnera Elevante srl. Svrha radionice je izrada SWOT analiza 11 inovacija odabranih u sklopu radnog paketa 3 (WP3) pod nazivom – „Impact analysis […]

DigLogs – održan 2. partnerski sastanak

Dana 28. i 29. listopada 2019.g., u Multimedijalnom centru u Rovinju, održan je drugi partnerski sastanak projekta „DigLogs – Digitalising Logistics processes”, u organizaciji Lučke uprave Rovinj. Projekt je usmjeren na razvijanje potrebnih koncepata, tehnoloških rješenja, modela i planova, u svrhu uspostave naprednih digitaliziranih logističkih process u multimodalnom teretnom i putničkom prijevozu prisutnom u programskom […]

Ministarstvo državne imovine ustupilo dio prostora za potrebe Lučke uprave Rovinj

U svrhu objedinjavanja službi za pomorski promet – Lučke ispostave Rovinj, Pomorske policije u Rovinju te Lučke uprave Rovinj, Ministarstvo državne imovine i Grad Rovinj-Rovigno sklopili su Ugovor o uporabi nekretnina. Riječ je o dva  stana koji se nalaze u Rovinju na adresi Obala Pina Budicina 1, a u vlasništvu su Republike Hrvatske, točnije stan […]