Preporuke HZJZ od 17. lipnja 2020.g. za rad/boravak na jahtama, brodicama i drugim plovilima tijekom epidemije COVID-19

Preporuke se odnose na provedbu mjera prilikom putovanja na jahtama i drugim plovilima tijekom epidemije koronavirusa, a daju se radi zaštite posade i putnika, a nalaze se na poveznici https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuka_za_jahte_i_druga_plovila_17_06_.pdf

 

 

Nova adresa / Nuovo indirizzo

Obavještavaju se cijenjeni korisnici da Lučka uprava Rovinj, od 25.05.2020.g. posluje na novoj adresi :

Si avvisa la gentile clientela che l’ Autorita` portuale Rovigno, dal 25 maggio 2020 ha cambiato sede :

Lučka uprava Rovinj – Autorita` portuale Rovigno

Obala / Riva P. Budicin 1

52 210 Rovinj – Rovigno

 

Radovi na lukobranu nove komunalne luke San Pelagio

U tijeku je lučki iskop akvatorija, doprema i ugradnja općeg kamenog nasipa, te izrada podmorskih zidova sa unutrašnje strane lukobrana. Radovi na lukobranu teku bez značajnije problematike koja bi utjecala na dinamiku izvođenja radova. Izvođač radova je Pomgrad Inženjerind d.o.o.

DigLogs – održan 3. partnerski sastanak

Dana 7. i 8. travnja 2020. godine održan je treći sastanak partnera na projektu „DigLogs – Digitalising Logistics processes”, na kojem su sudjelovali predstavnici Lučke uprave Rovinj. S obzirom na novonastalu situaciju uzorkovanu COVID-19, sastanak se održao virtualnim putem.

Cilj DIGLOGS projekta je razvijanje potrebnih koncepata, tehnoloških rješenja, modela i planova u svrhu uspostave naprednih digitaliziranih logističkih procesa u multimodalnom teretnom i putničkom prijevozu, prisutnom u programskom području (Italija-Hrvatska).

Na projektu sudjeluje 10 partnera iz Hrvatske i Italije:

1. Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet (Vodeći partner)
2. Intermodal Logistics Training Consortium, Venezia
3. Elevante SRL, Trieste
4. Regional Union of the Chambers of Commerce of Veneto Region, Venezia
5. University of Trieste
6. Actual I.T., Žminj
7. Cluster for Innovation in Logistics and Transport System, Pescara
8. Lučka uprava Rijeka
9. Lučka uprava Šibenik
10. Lučka uprava Rovinj

Prvog dana se najvećim dijelom raspravljalo o načinima pristupanja ciljnim skupinama, a konačni cilj je umrežavanje među dionicima, povećavanje njihovog angažmana te primanje važnih povratnih informacija o rezultatima projekata.
Drugog dana, Intermodal Logistics Training Consortium je prezentirao korake koje treba poduzeti kako za definiranje putokaza, tako i za uvođenje inovativnih rješenja, a Actual I.T. je naveo planove i odgovornosti svakog od projektnih partnera u fazi testiranja odabranih inovacija.

Ukupni proračun projekta iznosi 2.555.427,50 €, a ukupno trajanje projekta je od 1. siječnja 2019. do 30 lipnja 2021. godine.

Potpisan Ugovor o sufinanciranju Izgradnje komunalne luke San Pelagio

U Mošćeničkoj Dragi dana 26.02.2020.g. potpisani su Ugovori i Sporazumi kojima će se dodijeliti financijska sredstva za realizaciju lučkih infrastrukturnih projekata na području Primorsko-goranske i Istarske županije, u vrijednosti od 38,7 milijuna kuna. Potpisivanjem Ugovora i Sporazuma osigurat će se sufinanciranje projekata izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od […]

DigLogs – Održana radionica u Trstu

Dana 22. studenog 2019. godine predstavnici Lučke uprave Rovinj sudjelovali su na radionici organiziranoj u sklopu Interreg  IT-CRO projekta DigLogs – Digitalising Logistics processes. Radionica je održana u Trstu, u organizaciji projektnog partnera Elevante srl.

Svrha radionice je izrada SWOT analiza 11 inovacija odabranih u sklopu radnog paketa 3 (WP3) pod nazivom – „Impact analysis of the main innovations of the sector“.  SWOT analiza održana je u 3 sesije za svaki od 3 trenda inovacija: Informacijski sustavi, Big Data i Sustavi automatizacije.

Lučka uprava Rovinj projektni je partner na projektu DigLogs koji traje do 30. lipnja 2021. g., čiji ukupni budžet iznosi 2.555.427,50 €, a budžet Lučke uprave Rovinj 237.725,00 €.

DigLogs – održan 2. partnerski sastanak

Dana 28. i 29. listopada 2019.g., u Multimedijalnom centru u Rovinju, održan je drugi partnerski sastanak projekta „DigLogs – Digitalising Logistics processes”, u organizaciji Lučke uprave Rovinj.

Projekt je usmjeren na razvijanje potrebnih koncepata, tehnoloških rješenja, modela i planova, u svrhu uspostave naprednih digitaliziranih logističkih process u multimodalnom teretnom i putničkom prijevozu prisutnom u programskom području (Italija-Hrvatska).

Na projektu sudjeluje 10 partnera iz Hrvatske i Italije:

1. Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet (Vodeći partner)
2. Intermodal Logistics Training Consortium, Venezia
3. Elevante SRL, Trieste
4. Regional Union of the Chambers of Commerce of Veneto Region, Venezia
5. University of Trieste
6. Actual I.T., Žminj
7. Cluster for Innovation in Logistics and Transport System, Pescara
8. Lučka uprava Rijeka
9. Lučka uprava Šibenik
10. Lučka uprava Rovinj

Prvoga dana, predstavnici University of Trieste, Elevante SRL i Actual I.T. predstavili su rezultate provedenih istraživanja o inovacijama vezanim za informacijske procese, Big Data i sustave automatizacije. Predstavnici Unioncamere del Veneto predstavili su komunikacijske aktivnosti te je održana radionicu na kojoj su definirane komunikacijske strategije u vezi s ciljanim skupinama poput lokalnih, regionalnih i državnih tijela javne vlasti te agencija za regionalni razvoj.

Drugog dana, predstavnici Intermodal Logistics Training Consortium i Actual I.T. najavili su sljedeće aktivnosti: definiranje putokaza (roadmaps) i fazu testiranja odabranih inovacija te su predstavili partnerima planove i odgovornosti.

Projekt traje do 30. lipnja 2021. g., ukupni budžet iznosi 2.555.427,50 €, a budžet Lučke uprave Rovinj 237.725,00 €.

Ministarstvo državne imovine ustupilo dio prostora za potrebe Lučke uprave Rovinj

U svrhu objedinjavanja službi za pomorski promet – Lučke ispostave Rovinj, Pomorske policije u Rovinju te Lučke uprave Rovinj, Ministarstvo državne imovine i Grad Rovinj-Rovigno sklopili su Ugovor o uporabi nekretnina.

Riječ je o dva  stana koji se nalaze u Rovinju na adresi Obala Pina Budicina 1, a u vlasništvu su Republike Hrvatske, točnije stan na prvom katu, površine 70,86 m2 te stan na drugom katu, površine 62,99 m2, čija je službena primopredaja izvršena u srijedu 24. srpnja 2019. godine.

Ministarstvo državne imovine  navedene je  nekretnine dalo na uporabu Gradu Rovinju bez naknade i na neodređeno vrijeme, a pod uvjetom da se u cijelosti snose troškovi obnove zgrade, osobito troškovi sanacije krova, fasade zgrade kao i ostali investicijski troškovi.

Dodijeljene prostorije Grad Rovinj dao je na uporabu Lučkoj upravi Rovinj za potrebe djelovanja i obavljanja djelatnosti propisane Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.