Lučka uprava Rovinj

Port Rovinj / Autorita’ portuale Rovigno

Novosti

O nama

Lučka uprava je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03 i 141/06) i Odlukom o osnivanju Lučke uprave Rovinj (“Službene novine Istarske županije” br. 7/97 i 1/99).

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju!

© Copyright Port Rovinj | Design by web-pulse.eu