Objavljen je prvi e-newsletter projekta MIMOSA u kojem su predstavljeni partneri koji sudjeluju na projektu. Newsletter je dostupan na poveznici.

Cilj projekta MIMOSA je unapređenje ponude multimodalnih održivih prometnih rješenja i usluga kroz promoviranje novog prekograničnog pristupa za mobilnost putnika u programskom području. Glavni pristup projekta je kroz uspostavu prekogranične suradnje okupljanjem nadležnih ključnih operatora i sudionika u političkim, pravnim i institucionalnim okvirima, kao i nositelja nacionalnih i regionalnih politika s ciljem rješavanja zajedničkih problema pretežno cestovnog prometa i niske razine povezanosti dviju zemalja, kako bi se građanima i turistima pružila šira ponuda održivih mogućnosti za mobilnost, temeljena na zajedničkom znanju o potražnji za prijevozom sukladno navikama i potrebama putnika.

Obavijest strankama

o prilagođenom načinu rada

S ciljem sprječavanja širenja bolesti COVlD-19, Lučka uprava Rovinj-Rovigno prilagodit će način rada sa strankama. Privremeno se ograničava neposredni rad sa strankama, osim u onim slučajevima kada je neposredni kontakt nužan i to isključivo uz prethodni dogovor i najavu te uz pridržavanje svih propisanih mjera.

U svim drugim slučajevima, stranke se pozivaju da svu komunikaciju putem elektroničke pošte, telefonski ili običnom poštom. Svi brojevi telefona i e-mail adrese nalaze se na mrežnim stranicama Lučke uprave Rovinj,na poveznici: https://port-rovinj.hr/kontakt/

 

Avviso alle parti

Per prevenire la diffusione del COVlD-19, l’Autorità Portuale di Rovigno-Rovigno adeguerà il modo in cui lavora con i clienti. Il lavoro diretto con le parti è temporaneamente limitato, tranne nei casi in cui è necessario un contatto diretto, e solo previo accordo e annuncio, e nel rispetto di tutte le misure prescritte.

In tutti gli altri casi, le parti sono invitate a effettuare tutte le comunicazioni tramite e-mail, telefono o posta ordinaria. Tutti i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail possono essere trovati sul sito web dell’Autorità Portuale di Rovigno, al link: https://port-rovinj.hr/kontakt/