Izjava o pristupačnosti

Lučka uprava Rovinj-Autorita’ portuale Rovigno nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internet stranicu Lučke uprave Rovinj-Autorita’ portuale Rovigno koja se nalazi na adresi https://port-rovinj.hr

Stupanj usklađenosti

Internet stranica  https://port-rovinj.hr  usklađena je sa Zakonom uz napomene koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećeg(ih) razloga:

Ukoliko slike koje su postavljene na web stranicu nemaju pravilno definirane parametre (naziv slike, alternative text) iste neće biti čitljive kroz modul pristupačnosti. Isto tako, ukoliko naslovima tekstova nije definiran parametar H1, H2, H3 biti će otežan redoslijed čitljivosti.

U daljnjoj nadogradnji sustava Lučka uprava Rovinj-Autorita’ portuale Rovigno implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i nastojati podići razinu pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 15.rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Lučka uprava Rovinj-Autorita’ portuale Rovigno.

Izjava je zadnji put preispitana 15. rujna 2020. Lučka uprava Rovinj-Autorita’ portuale Rovigno će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Lučka uprava Rovinj-Autorita’ portuale Rovigno.

Sve upite vezane uz pristupačnost internet stranice Lučka uprava Rovinj-Autorita’ portuale Rovigno korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@port-rovinj.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.