Info & kontakt

Adresa

Obala/Riva P. Budicin 1
52210 Rovinj, Hrvatska
VHF: ch 10

Uprava

Info o komunalnim vezovima

Info za nautičke vezove

Škver

Mail