O nama

Lučka uprava je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03 i 141/06) i Odlukom o osnivanju Lučke uprave Rovinj (“Službene novine Istarske županije” br. 7/97 i 1/99).

Osnivač Lučke uprave Rovinj je Istarska županija. Lučka uprava ima dvojezični naziv, pod kojim obavlja svoje poslove, posluje i sudjeluje u pravnom prometu. Naziv Lučke uprave glasi: LUČKA UPRAVA ROVINJ – AUTORITÀ PORTUALE ROVIGNO.

Lučka uprava osnovana je radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet.