O nama

Lučka uprava je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03 i 141/06) i Odlukom o osnivanju Lučke uprave Rovinj (“Službene novine Istarske županije” br. 7/97 i 1/99).

Osnivač Lučke uprave Rovinj je Istarska županija. Lučka uprava ima dvojezični naziv, pod kojim obavlja svoje poslove, posluje i sudjeluje u pravnom prometu. Naziv Lučke uprave glasi: LUČKA UPRAVA ROVINJ – AUTORITÀ PORTUALE ROVIGNO.

Lučka uprava osnovana je radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet.

OsnivačIstarska županija

OIB: 32857429536

Adresa: Obala Pino Budicin 1, Rovinj

Odgovorna osoba: dr.sc. Donald Schiozzi

Upravno vijeće:

dipl. ing. Marčelo Mohorović– predsjednik

Milan Mihovilović – član

Mirko Gruber – član

Želimir Laginja – član

Edi Mendica – član

Lučka uprava obavlja djelatnosti utvrđene Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama:

  • briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje
  • gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave
  • stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje)
  • osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe
  • osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata
  • usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području
  • donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone
  • drugi poslovi utvrđeni zakonom