Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesije za obavljanje pomoćne lučke djelatnosti – pomorske agencije

Sukladno novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 83/23) poslovi pomorske agencije spadaju u pomoćne lučke djelatnosti, za koje je potrebno ishoditi koncesiju za obavljanje navedene lučke djelatnosti na lučkom području luke Rovinj.

U nastavku se nalazi sva potrebna dokumentacija za ishodovanje koncesije;

Poziv za dostavu zahtjeva za davanje koncesije za obavljanje pomoćne lučke djelatnosti pomorske agencije na lučkom području Luke Rovinj

Predložak studije gospodarske opravdanosti