Obavijest zainteresiranim korisnicima – 26.05.2022.g.

Poštovani,

zbog povlačenja zahtjeva za korištenje reklamnog štanda, oslobodila se pozicija E-4 te pozivamo zainteresirane korisnike da najkasnije do 02. lipnja 2022.g. predaju Zahtjev za korištenje reklamnog štanda s prilozima, a dodjela će se izvršiti sukladno uvjetima natječaja iz objavljenog Poziva.

 

Objavljen je Poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje reklamnih štandova u 2022. godini.

Obrazac Zahtjeva

Pregled dostupnih pozicija