Nova adresa / Nuovo indirizzo

Obavještavaju se cijenjeni korisnici da Lučka uprava Rovinj, od 25.05.2020.g. posluje na novoj adresi :

Si avvisa la gentile clientela che l’ Autorita` portuale Rovigno, dal 25 maggio 2020 ha cambiato sede :

Lučka uprava Rovinj – Autorita` portuale Rovigno

Obala / Riva P. Budicin 1

52 210 Rovinj – Rovigno