DigLogs – Održana radionica u Trstu

Dana 22. studenog 2019. godine predstavnici Lučke uprave Rovinj sudjelovali su na radionici organiziranoj u sklopu Interreg  IT-CRO projekta DigLogs – Digitalising Logistics processes. Radionica je održana u Trstu, u organizaciji projektnog partnera Elevante srl.

Svrha radionice je izrada SWOT analiza 11 inovacija odabranih u sklopu radnog paketa 3 (WP3) pod nazivom – „Impact analysis of the main innovations of the sector“.  SWOT analiza održana je u 3 sesije za svaki od 3 trenda inovacija: Informacijski sustavi, Big Data i Sustavi automatizacije.

Lučka uprava Rovinj projektni je partner na projektu DigLogs koji traje do 30. lipnja 2021. g., čiji ukupni budžet iznosi 2.555.427,50 €, a budžet Lučke uprave Rovinj 237.725,00 €.