Ministarstvo državne imovine ustupilo dio prostora za potrebe Lučke uprave Rovinj

U svrhu objedinjavanja službi za pomorski promet – Lučke ispostave Rovinj, Pomorske policije u Rovinju te Lučke uprave Rovinj, Ministarstvo državne imovine i Grad Rovinj-Rovigno sklopili su Ugovor o uporabi nekretnina.

Riječ je o dva  stana koji se nalaze u Rovinju na adresi Obala Pina Budicina 1, a u vlasništvu su Republike Hrvatske, točnije stan na prvom katu, površine 70,86 m2 te stan na drugom katu, površine 62,99 m2, čija je službena primopredaja izvršena u srijedu 24. srpnja 2019. godine.

Ministarstvo državne imovine  navedene je  nekretnine dalo na uporabu Gradu Rovinju bez naknade i na neodređeno vrijeme, a pod uvjetom da se u cijelosti snose troškovi obnove zgrade, osobito troškovi sanacije krova, fasade zgrade kao i ostali investicijski troškovi.

Dodijeljene prostorije Grad Rovinj dao je na uporabu Lučkoj upravi Rovinj za potrebe djelovanja i obavljanja djelatnosti propisane Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.