Objavljen je prvi e-newsletter projekta MIMOSA u kojem su predstavljeni partneri koji sudjeluju na projektu. Newsletter je dostupan na poveznici.

Cilj projekta MIMOSA je unapređenje ponude multimodalnih održivih prometnih rješenja i usluga kroz promoviranje novog prekograničnog pristupa za mobilnost putnika u programskom području. Glavni pristup projekta je kroz uspostavu prekogranične suradnje okupljanjem nadležnih ključnih operatora i sudionika u političkim, pravnim i institucionalnim okvirima, kao i nositelja nacionalnih i regionalnih politika s ciljem rješavanja zajedničkih problema pretežno cestovnog prometa i niske razine povezanosti dviju zemalja, kako bi se građanima i turistima pružila šira ponuda održivih mogućnosti za mobilnost, temeljena na zajedničkom znanju o potražnji za prijevozom sukladno navikama i potrebama putnika.